Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği

Near East Hayat Ltd. : Ömür Şengün (Komite Başkanı)

Near East Hayat Ltd. : Melda Ünal

Axa Sigorta AŞ.: Önder Cesur

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti.: Melis Sağlar Tekgüç

Zurich Sigorta AŞ. : Volkan Yılmaz

Güneş Sigorta  AŞ. : Hikmet Doğu

 

Near East Hayat Ltd. :Ömür Şengün (Komite Başkanı)

Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd. : Tamay Uluğ

Güneş Sigorta AŞ. : Hikmet Doğu

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti. : Zafer Satılmış

Zurich Sigorta AŞ. : Volkan Yılmaz

Mapfree Sigorta Ltd. :Egemen Soyugur

Dağlı Sigorta Ltd. : Ersan Dağlı (Komite Başkanı)

Birlik Genel Sekreteri : İbrahim Kavçın (Üye)

Cengiz Karataş (Üye)

Zirve Sigorta Ltd.: Ahmet Çukurovalı (Üye)

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. : Mehmet Betmezoğlu (Üye)

Near East Sigorta Ltd. : Cengiz Ertürk (Üye)

Raportör : Halide Devir Fıratlı

Gold Insurance Ltd. : Ülker Fahri ( Komite Başkanı)

Gold Insurance Ltd. : Ülker Fahri ( Komite Başkanı)

Zirve Sigorta Ltd : Raif Çukurovalı ( Komite Başkanı)

Mapfree Sigorta Ltd : Alişan Şan ( Komite Başkanı)

Creditwest Insurance Ltd. :Hicran Kanat ( Komite Başkanı)

Mapfree Sigorta Ltd : Alişan Şan ( Komite Başkanı)