Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği

Kıbrıs'ta Sigortacılık

Bugün itibarı ile sigorta sektöründe 3 Hayat ve 31 Hayat Dışı olmak üzere 34 şirket ve 1 Reasürans şirketi faaliyet göstermektedir. Bu şirketlerimizin sermaye yapılarına bakıldığında  9 şirket Türkiye de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin şubesi 26 şirketin ise yerel sermaye ile kurulmuş şirketler olduğu görülmektedir. 2019 yılı üretim ve ödenen hasar rakamları  Prim üretiminin Hayat Dışı sigortalarda 450.000.000 TL Hayat Branşında ise 55.000.000 TL civarındadır.  Ödenen hasarların ise Hayat Dışı sigortalarda, 210,000,000 TL dir.

 

KKTC sigorta geçmişi 1950 li yılların başlarında başlamaktadır. İngiliz kolonisi olan Kıbrıs adasının Türk Toplumunda sigortacılık Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyette bulunan sigorta şirketlerinin acenteleri şeklinde faaliyet gösteren acentelerle başlamış ve yıllarca bu şekilde devam etmiştir. Adamızda 50 li yıllarda Doğan Sigorta Acenteliği Seyfi Akdeniz ve oğlu tarafından başlatılan ilk sigortacılık faaliyeti olup acente olarak başlamıştır. 1963 yılına kadar Türk Bankası acenteliğinde Güven Sigorta, Kooperatif Merkez Bankası acenteliğinde Şeker Sigorta ve son olarak Can Kardeşler acenteliğinde Güneş Sigorta bu gün itibariyle Güney Kıbrıs da bulunan Rum sigortacılar birliğine ve Hire Risk Pool ( Bu gün itibariyle  Hire & Rejected Risk Pool ) üye olarak faaliyet göstermişlerdir. 

 

1993 yılına kadar geçen yaklaşık 43 yıllık sürede ülkemizde sigorta faaliyetleri acente düzeyinde yürütülmüştür. 1993 yılına gelindiğinde KKTC Cumhuriyet Meclisi  39/1993 sayılı  Sigorta Hizmetleri ( Düzenleme ve Denetim ) Yasasını yapar ancak uygulanmasını yeni uygulamanın yapılandırılabilmesi amacıyla üç yıl erteleyerek  yasayı 1996 yılında yürürlüğe koyar. Bu tarihten itibaren ülkemizde yapılmakta olan sigorta faaliyetleri şekil değiştirmeye başlar. Yerel şirketler 1996 yılından itibaren kurulmaya ve acentelikten kurtulup kendi acente ağlarını kurmaya ve daha önce hiç kullanmadıkları reasürans ( Reinsurance ) anlaşmaları yapmaya başlarlar. KKTC sigorta sektörüne ilk reasürans anlaşmalarını yapan reasürörler İşbankası iştiraki olan Milli – Re ve Destek Reasüranstır. Bu yeni durumda Türkiye şirketleri  yeni yasayla birlikte şube halinde ve yabancı şirket statüsünde faaliyetlerine devam ederler. Daha önce de belirtildiği üzere bu gün itibariyle ülkemizde 9 şube ve 26 yerel şirket olarak toplam 35 şirket faaliyet göstermektedir.

 

Daha önce belirtildiği gibi ülkemizde sigorta faaliyetleri 1950 yıllarında başlamıştı. Ancak bu süreç içerisinde yaşanan gelişmeler 1993 yılına gelindiğinde yerel bir sigorta sektörünün yaratılması gerekliliğini getirmiş ve hazırlanan 39/1993 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) sayılı yasa meclisimizden geçirilerek yürürlüğe konmuştur. Ancak daha önce de belirtildiği üzere 1993 yılına kadar acente olarak faaliyet gösteren yerel kuruluşlarımızın şirkete dönüşebilmesi açısından ve olası bir kaosu önleme açısından söz konusu yasanın uygulanması ise 1996 yılına bırakılmıştı. 2006 yılına gelindiğinde bu yasanın günümüz açısından her konuda yetersiz kaldığı görülmüş ve yeni ve çağdaş dünya sigortacılığı  ile uyumlu bir yasanın yapılması için ilk adım atılmıştı. Beş  yıl gibi uzun bir sürede bu gün yürürlükte olan 60/2010 sayılı yasamız hazırlanarak 31/12/2010 tarihinde meclisten geçirilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

Sigorta sektörünün bağlı olduğu daire Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi olup dairenin müdürü ayni zamanda “Sigorta Yöneticisi” dir ve Maliye Bakanlığına bağlıdır.